Vedligeholdelsesråd

Læs disse råd, før du tager dit telt fra Wera i brug. Det kan hjælpe dig med at undgå skader på teltet, så du kan få glæde af det i mange år.

Mulig årsag

Går trægt.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Byt om på siderne, glideren er fejlmonteret. Teltets stænger står for skråt, for lav midterhøjde.

Mulig årsag

Er blevet pakket ned i våd tilstand, bør tørre i 2-3 dage.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Forteltet skal være 100 % tørt og rengjort inden nedpakning. Teltdugen bør opbevares tørt, men ikke for varmt.

Vær omhyggelig med, at dugen er ordentligt rengjort og helt tør, når den opbevares mellem sæsonerne.
Stellet skal ligeledes være omhyggeligt rengjort og adskilt. Opbevar aldrig steldelene i hinanden, da fugt vil medføre ir, og at de sidder fast i hinanden. Påføring af et tyndt lag bilvoks giver en god beskyttelse mod oxidering.

Opbevar teltet tørt og ikke for varmt. Undgå rum med for store temperaturudsving.

Mulig årsag

Vognen er løftet for meget.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Anbring vognen på et jævnt underlag uden at løfte den for meget.

Mulig årsag

Teltet er for lille til vognen.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Kontrollér A-målet på vognen og teltet.

Mulig årsag

Ringe ventilation.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Lad ventilationslugen være åben.

Mulig årsag

Fugt fra jorden.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Læg en plastpresenning under gulvtæppet.

I regnvejr kan der trænge vand igennem sømmene på en helt ny eller en meget udtørret teltdug. Den tråd, der er anvendt, har brug for fugt for at udvide sig og dermed lukke hullerne efter synålen. Ved regn på et nyt telt udvider tråden sig ikke altid hurtigt nok, men trækker vandet igennem, som så bliver til dråber på indersiden. I tørt og varmt vejr tørrer tråden, og lækagen ophører.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at styrke trådens evner med en sømimprægnering. Det anbefales ligeledes at imprægnere sømmen mindst en gang hver sæson for at bibeholde sømmens kvaliteter og samlede levetid.

Det er nærmest umuligt, at der kan trænge vand igennem det behandlede teltmateriale, der anvendes, på andre måder end den ovenfor nævnte.
Regn køler teltdugen ned, og den høje luftfugtigheden medfører ofte kondensdannelse indeni teltet. Vandperlerne samles ved sømmene og stellet og bliver til dråber, der altså ikke skal forveksles med lækager.

Mulig årsag

Vinduerne er pakket ned i våd tilstand.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Lad det tørre et luftigt sted.

Mulig årsag

Ringe vedligeholdelse.
Aflejringer af salt fra havet på teltdugen, luftforurening, pollen, insektekskrementer m.m.
Drivgas fra spraydåser (insektspray, hårspray osv.).

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Forteltet spules med rigeligt rent vand og børstes derefter med en blød børste. Højtryksvask og rengøringsmiddel er absolut forbudt.

Hos Wera anvendes et syntetisk materiale med en specialbelægning, som har særdeles gode egenskaber i forhold til at modvirke snavs og fugt.
Det anbefales dog, at du alligevel vasker teltet et par gange hver sæson for at modvirke nedbrydning af teltdugen som følge af luftforurening, aerosoler, myggespray, rygning o.lign. Det er bedst at vaske det med lunkent vand uden tilsætning af opløsningsmidler. Anvend en svamp eller blød børste og rigeligt vand.

Mulig årsag

Ringe udspænding.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Ved tilstrækkelig udspænding samt nogle dage i solen glattes taget som oftest ud.

Mulig årsag

Slitage.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Kan evt. være små huller på den udvendige belægning. Dette betyder normalt intet for tætheden eller holdbarheden.

Mulig årsag

Mugpletter.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Vask med lunkent vand i tilfælde af mugpletter på indersiden af taget.

Mulig årsag

Teltet er ringe udspændt.
Teltet er for stort til vognen.
Fejlplacering af vognen.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Spænd alle stænger.
Sæt alle jordspyd i.
Kontrollér, at afstanden fra underkanten af teltet til jorden er mindst 12 cm, så gummibåndenes spændstighed udnyttes.

Mulig årsag

Ringe vedligeholdelse.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Stellet rengøres for snavs og jord og behandles evt. med bilvoks.

Mulig årsag

Er blevet pakket sammen i våd tilstand.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Stellet skal være 100 % tørt, inden den pakkes ned.

Dug og stel er effektivt behandlet for at modstå naturens angreb i form af råd og korrosion. På trods heraf er det særdeles vigtigt at sørge for god ventilation. Især om efteråret og foråret, hvor kondensdannelsen er størst. Hav altid ventilationslugen åben, og løft gerne på vognkappen for at forbedre luftcirkulationen. Tætsluttende plast under gulvtæppet hjælper med at lukke fugt fra jorden ude og mindsker på den måde kondens og fugtangreb på dugen. (se også Lækage)

Mulig årsag

Ringe udspænding eller fold fra nedpakningen.

Udbedring/Hvad kunne man have gjort

Ved tilstrækkelig udspænding samt varme glattes vinduet som oftest ud.
Dybtliggende mathed kan ikke undgås med den nuværende produktionsteknologi.

A-mått
A-målet er længden fra jorden gennem hele forteltsskinnen og ned til jorden igen (ca. 30 cm ud fra siden). Det er lettest at måle ved hjælp af en snor.
Finde det rigtige A-mål >

Spørgsmål