Helsingborgs husvagnscenter

Bunkagårdsgatan 9, 253 68 Helsingborg
Tel: 042-15 21 72
www.helsingborgsfritidscenter.se